033-4651321 WhatsApp: 06-82877655 info@bikeshop.nl

Disclaimer

U bent hier

Disclaimer en privacy reglement voor Bikeshop Amersfoort, de websites www.bikeshop.nl en www.sterck-rijwielen.nl

Bikeshop Amersfoort BV (Kamer van Koophandel: KvK Amersfoort 31000740), hierna te noemen Bikeshop Amersfoort, verleent u hierbij toegang tot www.bikeshop.nl en www.sterck-rijwielen.nl ("de website(s)") en nodigt u uit het aangebodene in te zien en/of eventueel dingen te kopen.
Bikeshop Amersfoort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bikeshop Amersfoort spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bikeshop Amersfoort.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bikeshop Amersfoort. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bikeshop Amersfoort nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bikeshop Amersfoort.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bikeshop Amersfoort, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy reglement

Uw gegevens:

We zullen nooit uw gegevens verkopen aan derden. We verzamelen gegevens om u te benaderen via telefoon, email, website of briefpost om:

  • U een email nieuwsbrief te sturen
  • U te kunnen bereiken voor vragen over en het verstrekken van status updates over bestellingen en/of reparaties en onderhoud
  • U te kunnen bereiken in geval van een terugroepactie vanuit de fabrikant omtrent een geleverd product.
  • U te kunnen bereiken in geval van terugvonden gestolen fiets die u hier hebt aangeschaft.

Google analytics en cookies:

Wij gebruiken google analytics en cookies uitsluitend om de gebruik van de website te optimaliseren en inzicht te verkrijgen in uw interesses. 

Ontvangers

De gegevens die we van je ontvangen worden beheert en gebruikt in onze winkelautomatisering VMSII van Vendit B.V. Microsoft Office 365 en mailing provider Inboxify en interne server(s). Met deze partijen hebben we een gebruikersovereenkomst gesloten conform de wet en regelgeving hieromtrent. Er worden geen fysieke kopieën van uw persoonlijke gegevens gemaakt en of bewaard. We bewaren je gegevens in beginsel voor onbepaalde tijd tenzij wettelijk anders bepaald.

U heeft uiteraard ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien of wel op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.

Overig

Deze disclaimer en privacy reglement kan van tijd tot tijd wijzigen.