033-4651321 info@bikeshop.nl

Disclaimer

U bent hier

Disclaimer voor www.bikeshop.nl

Bikeshop Amersfoort BV (Kamer van Koophandel: KvK Amersfoort 31000740), hierna te noemen Bikeshop Amersfoort, verleent u hierbij toegang tot www.bikeshop.nl ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Bikeshop Amersfoort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bikeshop Amersfoort spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bikeshop Amersfoort.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bikeshop Amersfoort.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bikeshop Amersfoort nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bikeshop Amersfoort.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bikeshop Amersfoort, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.