033-4651321 WhatsApp: 06-82877655 info@bikeshop.nl

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

U bent hier

[Gepubliceerd 5 december 2020]

Het is zover! De overheid ziet de volle potentie van de fiets en gaat een bovenliggende visie ontwikkelen die structureel wordt geintegreerd in bestuurlijke en financiele afspraken. Het rijk ziet de fiets als volwaardige modaliteit enerzijds en een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals individuele gezondheid/vitaliteit, een gezonde leefomgeving, beperkte ruimte en borgen bereikbaarheid anderszijds. Wat een goed nieuws is dat. 

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt om door middel van regionale fiets netwerk groepen te komen tot een groot Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Leuk om te weten is dat Amersfoort zoiets al jaren doet met een meerjarige fietsbeleid nota. Voor de tot standkoming van deze nota raadpleegt de gemeente o.a. de lokale Fietsersbond die op hun beurt kennis en inzichten ophaalt bij hun achterban. Wij geloven er bij de Bikeshop in dat mede hierdoor Amersfoort de sportiefste stad van Nederland is en in de top 5 staat van meest gezonde steden. Fietsen werkt.

Met deze landelijke visie van de overheid krijgt het fietsbeleid in Nederland een nog betere positie binnen alle plannen en investeringsprogramma's.