033-4651321 WhatsApp: 06-82877655 info@bikeshop.nl

Amersfoort CO2 neutraal in 2030

U bent hier

Amersfoort CO2 neutraal in 2030!? Ga toch fietsen! 

Om aan te jagen dat Amersfoort ook daadwerkelijk CO2 neutraal is in 2030 is er een toekomstfonds opgericht en wordt aan alle kanten gekeken hoe met slimme innovaties een verschil kan worden gemaakt. Een goede zaak! Naast alle innovaties is het ook slim om te kijken naar wat er al is of nu al kan/beschikbaar is. In dat kader pleiten we ervoor om de fiets op 1 te zetten binnen verkeer en faciliteiten. 

De Amersfoortse bevolking groeit en we worden steeds vitaler oud. De vrijheid om te gaan en staan waar we willen zal nimmer afnemen en om dat te kunnen borgen kan de fiets een sleutelrol vervullen. Win-win dus. Zet de fiets op 1 en we houden een stad die bereikbaar/begaanbaar is, een gezond leefklimaat heeft en waar de bewoners gezonder zijn omdat ze voldoende bewegen. 

Om het fietsen in Amersfoort een impuls te geven is "033 op de Fiets" opgericht. Vanuit dit initiatief is er een grote groep betrokkenen enorm toegewijd aan de slag om van Amersfoort een nog mooiere fietsstad te maken. Wij doen enthousiast mee en hopen dat Amersfoort echt een paradigma shift maakt en de fiets op 1 zet. We zien een stad voor ons met een goede fiets infrastructuur en goede faciliteiten voor fietsers. Waar bestaande infrastructuur wordt omgevormd, autowegen fietsstraten (=auto te gast) worden, fietsstoplichten die standaard op groen staan, fietsdoorrijroutes van wijk naar wijk, bezorging met cargobikes i.p.v. razende busjes, goede fiets parkeergelegenheden en fietssnelwegen naar omliggende bestemmingen. 

Tot slot: betekent pro fiets anti auto? Geenszins! Er zijn personen en situaties die afhankelijk zijn van autogebruik. Om te borgen dat autogebruik blijft funcioneren ondanks de bevolkinggroei zal de autodruk moeten afnemen. Dus elk autoritje dat met de fiets kan, kan het beste ook met de fiets zodat elk autoritje dat moet, ook met de auto kan blijven. 

Foto's


Nieuws links